Kontakte

Kontakte
Telefón: +421 948 953 689
Email: info@happyflame.eu

Adresse
HAPPY FLAME s.r.o.
Hlavná 184/79,
07651 Pribeník
Slowakei

IČO: 53238010
DIČ: 2121317407
IČ DPH: SK2121317407

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: sro, vložka číslo: 39477/S.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95